Τμήμα Υποδοχής (ΖΕΠ)

sinekpedefsiΣτα πλαίσια της απόφασης ένταξης της Πράξης "Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεριαότητας - ΑΠ2" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμα " ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" 2007 - 2013, στο σχολείο μας λειτουργεί, από τη σχολική χρονιά 2011-12, τμήμα υποδοχής ΖΕΠ με 19 μαθητές. Η ένταξη του σχολείου στην παραπάνω πράξη έγινε λόγω της ιδιαιτερότητας της σύνθεσης του μαθητικού του πληθυσμού. Η εκπαιδευτικός που διδάσκει στο παραπάνω τμήμα αμοίβεται από τη χρηματοδότηση της παραπάνω πράξης.

 

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

 

των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

 

logotipo