Δράσεις ΕΣΠΑ - ΕΑΕΠ

afisa espaΣτα πλαίσια της Πράξη: "Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Άξονας Προτεραιότητας 1" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ανταποκρινόμενο στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του 21ου αιώνα, η εφαρμογή του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ) στα Δημοτικά Σχολεία θέτει το μαθητή στο επίκεντρο των αλλαγών με σκοπό τη συνολική βελτίωση του επιπέδου σπουδών, καθώς και της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το Σχολείο με ΕΑΕΠ αποτελεί ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία, στις ιδέες, στη γνώση και στο μέλλον, ψηφιακό, καινοτόμο, για μαθητές που είναι η επένδυση του μέλλοντος. Το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) αφορά όλα τα Δημοτικά Σχολεία και αποτελεί θεσμό με σημαντικό παιδαγωγικό και εκπαιδευτικό ρόλο. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολείων αναμορφώνεται μέσω του Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), το οποίο επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία: - Το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα διευρύνεται μέχρι τις 14.00 μ.μ. με παράλληλη αύξηση των διδακτικών ωρών. - Εισαγωγή των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις και αύξηση των ωρών διδασκαλίας στις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού. - Εισαγωγή του μαθήματος της Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις υποχρεωτικού ωραρίου του δημοτικού. - Αύξηση των διδακτικών ωρών της Αισθητικής Αγωγής και Εισαγωγή της Θεατρικής Αγωγής στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις. - Εισαγωγή του θεσμού της φιλαναγνωσίας στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. - Αύξηση των ωρών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. - Ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας.

Τις σχολικέςafisa gia a3 χρονιές 2008-2010 στα πλαίσια της εφαρμογής ξενόγλωσσων προγραμματων σπουδών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, εργάστηκαν στο σχολείο μας, τρεις (3) εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών.

Τη σχολική χρονιά 2011-12, εργάστηκαν τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί μισθοδοτούμενοι από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (Θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών, Πληροφορικής και παράλληλης στήριξης.

Τη σχολική χρονιά 2012-13, εργάστηκαν τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί μισθοδοτούμενοι από το ΕΣΠΑ 2007-2013 (θεατρικής Αγωγής, Εικαστικών(2) και Πληροφορικής).

 afisa espa eko