Στα πλαίσια συμμετοχής του Τμήματος Πληροφορικής του Σχολείου μας στον εν λόγω διαγωνισμό, οι μαθητές των Στ' και Ε' τάξεων, δημιούργησαν εργασίες με τη χρήση λογισμικού και με τα παρακάτω θέματα:

"Ποια είναι τα δικαιώματά μου" από τις μαθήτριες της Στ' τάξης Αποστολία Φαρδή και Αγγελική Ναλμπάντη.

"Το ηλιακό μας σύστημα" από τις μαθήτριες της Στ' τάξης Ζωή Γκίνη και Μαργαρίτη Κατερίνα.
"Πεπτικό Σύστημα" Υγιεινές και ανθυγιεινές τροφές" από τις μαθήτριες της Ε' τάξης Κολοσέντα Αλεξάνδρα και Τσαντόγλου Μαρίνα.

"Σπουδαίοι επιστήμονες" από τις μαθήτριες της Στ' τάξης Φωτιάδου Μαρία και Ανδρεάδου Παρθένα.

"Μουσική Παιδεία" από τις μαθήτριες της Στ΄τάξης Μαλανδράκη Βασιλική και Τσομπανάκη Γεωργία.

Οι εργασίες είναι σε PowerPoint και μπορεί κάποιος να τις δει πατώντας στον τίτλο της εργασίας.

Τις ίδιες εργασίες των μαθητών μπορείτε να τις δείτε και σε μορφή WORD στα παρακάτω Link.

"Ποια είναι τα διακιώματά μου" , "Το ηλιακό σύστημα" , "Πεπτικό σύστημα" ,

"Εγχειρίδιο βασικών εννοιών πληροφορικής" μια εργασία των μαθητριών της Δ' τάξης Νεφέλης Πασχαλάκη και Μαρίας Παυλάκη

"Μουσική Παιδεία" , "Σπουδαίοι Επιστήμονες"