Στόχος μας ήταν να γνωρίσουμε, αφενός καλύτερα τους 12 θεούς και ιδιαίτερα τους αγαπημένους μας, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, τα σημαντικότερα γεγονότα που χαρακτηρίζουν τη ζωή τους κι αφετέρου να κατανοήσουμε και να αναπτύξουμε κριτικά τη σκέψη μας απέναντι στο περιεχόμενο αυτής της γνώσης. Το εκπαιδευτικό υλικό που φτιάχτηκε στηρίχτηκε σε πλούσιο υλικό από περιοδικά, βιβλία, εγκυκλοπαίδειες και πλούσιο εικονογραφικό υλικό. Αξιοποιήσαμε επίσης σχετικές ιστοσελίδες, πολλές από τις οποίες προβάλαμε στην τάξη.

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και με μεγάλο ενθουσιασμό στη συγκέντρωση του υλικού και στο σχηματισμό δανειστικής βιβλιοθήκης. Διάβασαν αρκετά βιβλία και στη συνέχεια τα παρουσίασαν και απέδωσαν με ζωγραφιές, κολάζ, κουκλοθέατρο, δραματοποίηση κάποιες σκηνές τους.

          Οι εργασίες των μαθητών συγκεντρώθηκαν και δημιουργήσαμε μικρό τεύχος με τίτλο: «Οι 12 θεοί του Ολύμπου», που πήρε το κάθε παιδί για να θυμάται το «ταξίδι» στη χώρα των Ολύμπιων θεών.

DSC04559DSC05582DSC05585DSC05589