Δραστηριότητες Β' τάξης 2012-13

Παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό και κείμενα από τις δραστηριότητες - διαδρομές της Β' τάξης τη σχολική χρονιά 2012-13.

Σχολικές δραστηριότητες - επισκέψεις

Διαδρομές