Ιστοσελίδα Ε'2

  • Εκτύπωση

antigrafo

Στα πλαίσια της εκπ/κης διαδικασίας και της βελτίωσης της εξωσχολικής επικοινωνίας, οι μαθητές και ο εκπ/κός του Ε'2 τμήματος του σχολείου μας, κατασκεύασαν ένα χρηστικό blog, συγκεντρώνοντας εκπ/κό υλικό

από διάφορα άλλα εκπαιδευτικά blogs, αλλά και δικό μας υλικό, με σκοπό να δημιουργήσουμε μία τράπεζα υλικού για την Πέμπτη τάξη.

Το εγχείρημα φαίνεται να έχει επιτυχία, αν κρίνει κανείς από τις επισκέψεις του blog, αλλά και από τις αντιδράσεις μαθητών και γονέων.

Το Blog μπορεί κανείς να το επισκεφτεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση gtetoros.blogspot.gr