Πρόγραμμα ΟΙΚΑΔΕ

Οι μαθητές ερευνούν, συγκεντρώνουν και παρουσιάζουν στους συνομήλικούς τους θέματα που σχετίζονται με καίριους τομείς όπως περιβάλλον, πολιτισμός, ήθη και έθιμα.

Μέσα από το Οίκαδε τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και καλλιεργούν δεξιότητες που συνδέονται με την ανάπτυξη κρίσης, την ανάληψη υπευθυνότητας και τη συλλογική δράση. Με την εμπειρία αυτή αξιοποιείται η τεχνολογία στην εκπαίδευση, διευρύνονται οι πνευματικοί τους ορίζοντες και προετοιμάζονται, ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις.

Το σχολείο μας συμμετέχει επτά χρόνια στο πρόγραμμα . Η φετινή δράση είχε θέμα "Νερό είσαι θησαυρός" και πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του Γ2 τμήματος του Σχολείου. Υπεύθυνοι εκπ/κοι είναι η κ. Καρακασίδου. η κ. Μαρίνου και ο κ. Τετόρος. Στην όμάδα διασκέψεων είναι  το Δ.Σ Ανδρομάχης Ν. Κατερίνης και το Δ.Σ Γαβαλούς Ν. Αιτολοακαρνανίας.

 oikade4oikade3oikade6oikade5oikade2